MTE(Machine Tool Environment)

MTE(Machıne Tool Envıronment)

  • CAD Modelinden makine kinematiğinin oluşturulması
  • GO2cam’da bir makine kinematiğinin uygulanması :
  • Bir parçanın (montaj, numaralandırma, aletlerin ayarı) gerçekçi bir ortamda işlenmesi için gerekli araçları hazırlayın
  • Parçanın komple makine ortamında kontrolü